Kepala Perwakilan

Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., C.A., CSFA

 

NIP                                          :   19721227 199703 1 003

Tempat/ Tanggal Lahir     :  Plaju, 27 Desember 1972

Pangkat                                 :   Pembina Utama Muda

Golongan                              :   IVc

Riwayat Pendidikan Formal

 

Jenjang Pendidikan

Jurusan

Tahun Lulus

Pasca Sarjana Un. Sriwijaya

Administrasi 2008

Sarjana Un. Sriwijaya

Akuntansi 1996

SLTA Yaktapena I Plaju

1991

SLTP 

 – 1988
SD 
 –

1985

     

 

Riwayat Jabatan Struktural

Jabatan

TMT

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

2020

Kepala Auditorat IV.C

2018

Kepala Subauditorat NTB I

2017

Kepala Subauditorat IV.A.2

2017

Kepala Subauditorat Kalimantan Timur I

2011

Kepala Subauditorat Sulawesi Tengah I

2010

Kepala Seksi Lampung I.B

2007